Preventīvais mehānisms

Viena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību. Tādēļ arī par vienu no prioritātēm tiesībsargs 2018.gadā izvirzīja veicināt senioru tiesību aizsardzību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Šī iemesla dēļ Tiesībsarga biroja darbinieki 2018.gadā bez iepriekšēja brīdinājumu apmeklēja vairākus sociālās aprūpes centrus.

Šī gada ietvaros Tiesībsarga biroja Prevencijas daļas darbinieki apjomīgu pārbaudes vizīšu ietvaros apmeklējuši trīs valsts sociālās aprūpes centru filiāles, pievēršot uzmanību šādiem jautājumiem:

  • vispārējiem sadzīves apstākļiem;
  • spīdzināšanas un citādas cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās aizliegumam;
  • klientu tiesību uz brīvību iespējamiem ierobežojumiem;
  • klientu tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību;
  • institūcijā sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātei.

Tiesībsarga ziņojumi atrodami sadaļā "Atzinumi" atlasot "Ziņojumi (preventīvais mehānisms)".