Tiesībsarga aktivitātes

2018. gadā veiktās vizītes un citas aktivitātes

MARTS `18

29. marts

pārbaudes (monitoringa) vizīte: VSIA Slimnīca “Ģintermuiža”

APRĪLIS `18

5. aprīlis

pēcpārbaudes vizīte: Engures novada domes pansionāts „Rauda”

18. aprīlis

izziņas vizīte: Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs

23. aprīlis

izziņas vizīte: Uzņēmuma “Senior Baltic” Rezidence “Dzintara melodija”

26. aprīlis

pārbaudes (monitoringa) vizīte: VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

MAIJS `18

3. maijs

pārbaudes (monitoringa) vizīte: VSIA “Piejūras slimnīca”

21. maijs

pārbaudes (monitoringa) vizīte: Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Zemgale”

24. maijs

pēcpārbaudes vizīte: VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži””

30. maijs

pārbaudes (monitoringa) vizīte: Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas”

JŪNIJS `18

5. jūnijs

pārbaudes (monitoringa) vizīte: VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

7. jūnijs

pēcpārbaudes vizīte: Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāle “Jelgava

12. jūnijs

pārbaudes (monitoringa) vizīte: VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu psihiatrijas klīnika

26. jūnijs

tematiskā pārbaudes vizīte: Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Ezermala”

27. jūnijs

tematiskā pārbaudes vizīte: Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs

JŪLIJS `18

2. jūlijs

tematiskā pārbaudes vizīte: Bērnu nams-patversme “Priedīte”

3. jūlijs

tematiskā pārbaudes vizīte: Naujenes bērnu nams

20. jūlijs

tematiskā pārbaudes vizīte: Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Apīte”

23. jūlijs

tematiskā pārbaudes vizīte: SOS ciemats Valmierā

AUGUSTS `18

 

-

SEPTEMBRIS `18

11.-12. septembris

pārbaudes (monitoringa) vizīte: Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāle “Krastiņi”

18. septembris

pārbaudes (monitoringa) vizīte: Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”

21. septembris

izziņas vizīte: Biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" grupas dzīvokļi

21. septembris

izziņas vizīte: Biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" dienas centrs

21. septembris

izziņas vizīte: Nodibinājuma "Fonds Kopā" grupu māja

OKTOBRIS `18

9. oktobris

pārbaudes (monitoringa) vizīte: Pansionāts “Jaunāmuiža”

11. oktobris

tikšanās ar VSAC “Zemgale” pārstāvjiem par sistemātiskiem uzlabojumiem visās VSAC “Zemgale” filiālēs

18. oktobris

pārbaudes (monitoringa) vizīte: Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāle “Dundaga”

19. oktobris

tematiskā pārbaudes vizīte: Jūrmalas pilsētas domas bērnu nams “Sprīdītis”

26. oktobris

izziņas vizīte: Bērnu slimnīcas fonda “Pusaudžu resursu centrs”

NOVEMBRIS `18

1. novembris

tematiskā pārbaudes vizīte: SIA "Bērnu Oāze" struktūrvienība "Mākoņkalns"

2. novembris

tematiskā pārbaudes vizīte: Tiskādu bērnu nams

28. novembris

izziņas vizīte: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa

DECEMBRIS `18

12. decembris

tiesībsarga gada konference: "Bērnu tiesības un labklājība garīgās veselības jomā"

*Informācija šajā apakšsadaļā tiek atjaunota vienu reizi gadā. Informācija pēdējo reizi atjaunota 06.02.2019.

 

Publicētie ziņojumi tiesībsarga mājaslapā atrodami šeit, kā arī pēc tēmturiem: #NPM #prevencija