Uzraugāmās iestādes

Tas vien, ka valsts ir atļāvusi apmeklēt visas iestādes, kur personām ir vai varētu tikt ierobežota brīvība, jebkurā laikā bez iepriekšējas saskaņošanas, var apturēt ļaunprātīgu rīcību pirms tā ir notikusi, kā arī tas mazina riskantas prakses.

Šobrīd apzinātās iestādes, kuras var tikt apmeklētas (saraksts nav izsmeļošs un laika gaitā tas var tikt papildināts):

 • cietumi;
 • audzināšanas iestādes (un to daļas) nepilngadīgajiem;
 • Latvijas Cietumu slimnīca;
 • policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas;
 • sociālās korekcijas izglītības iestādes bērniem;
 • aizturēto ārzemnieku izmitināšanas vietas;
 • psihiatriskās ārstniecības iestādes (t.sk. Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs);
 • valsts sociālās aprūpes centri;
 • veco ļaužu pansionāti (pašvaldību, privātie un nevalstisko organizāciju);
 • bērnunami;
 • internātskolas;
 • tiesu ēku konvoja zonu telpas;
 • u.c.