Statistika

2018. gadā par prioritārām tēmām tika izvirzītas:

  1. bērnu tiesību ievērošana psihoneiroloģiskajās slimnīcās un bērnunamos (kuros bērni ir īpaši ievainojamā stāvoklī, salīdzinājumā ar bērniem, kuri dzīvo ģimenēs); un
  2. senioru tiesību ievērošana veco ļaužu pansionātos.

Vizītēs tika apmeklētas: 1) bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas; 2) bērnunami; 3) valsts sociālās aprūpes centri, kuros tiek ievietotas personas ar garīga rakstura traucējumiem; 4) veco ļaužu pansionāti; 5) u.c. iestādes.

Laikā no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 31. decembrim veiktas 30 vizītes, no kurām:

  • 11 pārbaudes (monitoringa) vizītes;
  • 3 pēcpārbaudes vizītes;
  • 9 tematiskās vizītes;
  • 7 izziņas vizītes.
Iestādes veids Vizīšu skaits
Bērnunami (+SOS ciemats) 8 (+1)
Bērnu slimnīcas fonda "Pusaudžu resursa centrs" 1
Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa 1
Psihiatriskās ārstniecības iestādes:  
- pieaugušo -
- bērnu 6
Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs 1
Valsts sociālās aprūpes centri:  
- pieaugušo 3
- bērnu -
Grupu dzīvokļi 1
Dienas centri 1
Grupu mājas 1
Veco ļaužu pansionāti:  
- pašvaldību 5
- privātie 1
- nevalstisko organizāciju -
KOPĀ 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Informācija šajā apakšsadaļā tiek atjaunota vienu reizi pusgadā. Informācija pēdējo reizi atjaunota 06.02.2019.