Statistika

2019.gada Prevencijas daļas prioritārās tēmas ir :

 

  1. personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību nodrošināšana pieaugušo psihiatriskajās ārstniecības iestādēs;
  2. personu tiesību nodrošināšana slēgta tipa iestādēs: cietumos un policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās.

 

2018

/01.03. – 31.12./

2019

/01.01. – 30.06./

 

                                                     IESTĀDES:

 

Internātskolas

-

13

Bērnu nami

8

-

SOS ciemati

1

-

Psihiatriskās ārstniecības iestādes:

 

 

pieaugušo

-

1

bērnu

6

1

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs

1

-

Valsts sociālās aprūpes centri

 

 

pieaugušo

3

2

bērnu

-

-

Veco ļaužu pansionāti

 

 

pašvaldību

5

-

privātie

1

-

nevalstisko organizāciju

-

-

Sociālās korekcijas un izglītības iestāde

-

1

Policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas

-

14

Cietumi

-

4

 

                                           CITAS IESTĀDES: 

 

Bērnu slimnīcas fonda “Pusaudžu resursu centrs”

1

-

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa

1

-

Grupas dzīvokļi

1

-

Dienas centrs

1

-

Grupu māja

1

-

 

              VIZĪŠU KOPSKAITS:   

30

36

 

 

Tāpat Prevencijas daļā divi darbinieki ir nacionālie piespiedu izraidīšanas novērotāji (no kuriem viens novērotājs ietilpst Frontex Piespiedu izraidīšanas novērotāju rezervē).

 

                            PIESPIEDU IZRAIDĪŠANA:

2018

/01.03. – 31.12./

2019

/01.01. – 30.06./

 

nacionālās

-

2

Frontex organizētās

2

1

 

                                              KOPĀ:   

2

3

 

 

2018. gadā par prioritārām tēmām tika izvirzītas:

 

  1. bērnu tiesību ievērošana psihoneiroloģiskajās slimnīcās un bērnunamos (kuros bērni ir īpaši ievainojamā stāvoklī, salīdzinājumā ar bērniem, kuri dzīvo ģimenēs); un
  2. senioru tiesību ievērošana veco ļaužu pansionātos.

Vizītēs tika apmeklētas: 1) bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas; 2) bērnunami; 3) valsts sociālās aprūpes centri, kuros tiek ievietotas personas ar garīga rakstura traucējumiem; 4) veco ļaužu pansionāti; 5) u.c. iestādes.

Laikā no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 31. decembrim veiktas 30 vizītes, no kurām:

  • 11 pārbaudes (monitoringa) vizītes;
  • 3 pēcpārbaudes vizītes;
  • 9 tematiskās vizītes;
  • 7 izziņas vizītes.

 

*Informācija šajā apakšsadaļā tiek atjaunota vienu reizi pusgadā. Informācija pēdējo reizi atjaunota 01.07.2019.