Statistika

2020. gada Prevencijas daļas prioritārās tēmas ir:

 

  1. personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību nodrošināšana pieaugušo psihiatriskajās ārstniecības iestādēs;
  2. personu tiesību nodrošināšana slēgta tipa iestādēs: cietumos; un
  3. bērnu tiesību nodrošināšana internātskolās.

 

Apmeklētās iestādes

 

2019. gadā kopā ir veiktas 75 vizītes. No tām:

  • 23 pārbaudes (monitoringa) vizītes;
  • 5 pēcpārbaudes vizītes;
  • 34 tematiskās vizītes;
  • 13 izziņas vizītes;
  • 13 izglītojošās vizītes.

Jāuzsver, ka vizīšu skaits neatbilst apmeklēto iestāžu skaitam, jo dažas iestādes ir apmeklētas vairākas reizes. Tāpat arī vizītes var būt kombinētas, piemēram, vienas vizītes laikā izpildās gan izziņas vizīte (informācijas iegūšana), gan izglītojošā vizīte (vienlaikus piedāvājot, piemēram, vieslekciju par kādu noteiktu tēmu).

 

 

2018

/01.03. – 31.12./

2019

/01.01. – 31.12./

Vizīšu kopskaits:

30

75

 

Iestādes:

 

Internātskolas

-

13

Bērnu nami

8

-

SOS ciemati

1

-

Psihiatriskās ārstniecības iestādes:

 

 

pieaugušo

-

2

bērnu

6

4

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs

1

1

Valsts sociālās aprūpes centri

 

 

pieaugušo

3

3

bērnu

-

-

Veco ļaužu pansionāti

 

 

pašvaldību

5

-

privātie

1

1

nevalstisko organizāciju

-

-

Sociālās korekcijas un izglītības iestāde

-

1

Policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas

-

21

Cietumi

-

7

Tiesu ēkas, kurās atrodas konvoja zonas

-

22

Nepilngadīgo audzināšanas iestāde

-

1

 

Citas iestādes:

 

Bērnu slimnīcas fonda “Pusaudžu resursu centrs”

1

-

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvā nodaļa

1

-

Grupas dzīvokļi

1

-

Dienas centrs

1

-

Grupu māja

1

-

 

Tāpat Prevencijas daļā divi darbinieki ir nacionālie piespiedu izraidīšanas novērotāji (no kuriem viens novērotājs ietilpst Frontex Piespiedu izraidīšanas novērotāju rezervē).

 

Piespiedu izraidīšanas

2018

/01.03. – 31.12./

2019

/01.01. – 31.12../

Kopā:

2

4

nacionālās

-

3

Frontex organizētās

2

1

 

*Informācija šajā apakšsadaļā tiek atjaunota vienu reizi pusgadā. Informācija pēdējo reizi atjaunota 01.07.2019.