2015, Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam