2016,Tiesībsarga organizētā diskusija “Netradicionālo reliģiju iekļaušana Latvijas kultūrtelpā