Atalgojums

Tiesībsarga biroja darba samaksa laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim tiek noteikta, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju un amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

Nolikums par Tiesībsarga biroja darbinieku darba samaksu pievienots pielikumā.