Tiesu izspēle cilvēktiesībās 2019

Tiesas procesa izspēles cilvēktiesībās datumi

 

Jau ceturto gadu pēc kārtas tiesībsargs rīko tiesu procesa izspēli cilvēktiesībās un aicina Latvijas tiesību zinātņu studentus izveidot un pieteikt izspēlei savas komandas (divu vai trīs dalībnieku sastāvā). Dalībnieki var būt studējošie gan no augstskolām, gan no izglītības iestādēm, kas īsteno 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Izspēles mērķis ir sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, kā arī veicināt topošo profesionāļu interesi par šo tiesību jomu, aicinot jauniešus cilvēktiesības izvēlēties par savu profesionālo specializāciju.

Interesentiem vērts atzīmēt būtiskākos datumus:

  1. 26. februāris – kāzusa un pieteikšanās izsludināšana;
  2. līdz 15. martam - komandu pieteikšanās;
  3. līdz 8. aprīlim - rakstisko darbu iesniegšana;
  4. 27. aprīlis - mutvārdu izspēle Tiesībsarga birojā, fināls – Satversmes tiesā.

Šī gada uzvarētājiem būs iespēja apmeklēt cilvēktiesību vasaras skolu kādā no Eiropas universitātēm. Aizvadītajos gados uzvarētāji kā galveno balvu saņēma iespēju piedalīties Eiropas Tiesību zinātņu studentu asociācijas jeb ELSA rīkotajā cilvēktiesību vasaras skolās Dānijā un Portugālē, savukārt pirms trijiem gadiem uzvarētāja apmeklēja Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā. 

Informācija par izspēli tiks atjaunota Tiesībsarga biroja mājaslapā www.tiesibsargs.lv un Facebook kontā "Tiesībsarga tiesu izspēle". Jautājumus iespējams sūtīt uz izspele@tiesibsargs.lv.

 

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

(27.02.2019.)

J: Vēlos precizēt kāds ir kāzusa atrisinājuma  apjoms, kas ir jāiesniedz no komandas?

A: Katrai komandai ir jāsagatavo divi atsevišķi risinājumi – pieteicēja pieteikums Eiropas Cilvēktiesību tiesai un Latvijas Republikas valdības atbildes raksts.Kāzusa analīzes katras pozīcijas minimālais apjoms nav noteikts, katras pozīcijas apjoms nepārsniedz 30 lappuses (neskaitot titullapu, satura rādītāju un normatīvo aktu un izmantotās literatūras sarakstu).
 

J: Vai komandu drīkst veidot arī no dažādu augstskolu studentiem?

A: Jā, vienas izspēļu komandas sastāvā drīkst būt arī dažādu augstskolu (tai skaitā, augstskolas un koledžas) studenti. Gadījumā, ja šāda komanda uzvar, ceļojošais uzvarētāju kauss dodas līdzi uz komandas kapteiņa pārstāvēto izglītības iestādi.