Eiropas Padomes dokumenti

 • Eiropas Padomes statūti
 • Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Redakcija stājusies spēkā 1998. gada 1. novembrī (parakstīta 1950. gada 4. novembrī)
 • Latvijas Republikas likums "Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju", kas satur atrunu attiecībā uz tās piemērošanu Latvijā
 • Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 12. protokols
 • Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. protokols, kas groza konvencijas kontroles sistēmu
 • Eiropas vienošanās par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesos (parakstīta 1996. gada 5. martā)
 • Eiropas Sociālā harta ar papildprotokoliem (atvērta parakstīšanai 1961. gada 18. oktobrī)
 • Latvijas Republikas likums "Par Eiropas Sociālo hartu", kas satur atrunu attiecībā uz tās piemērošanu Latvijā
 • Eiropas Sociālās apdrošināšanas kodekss (sastādīts 1964. gada 16. aprīlī)
 • Protokols Eiropas Sociālās apdrošināšanas kodeksam (sastādīts 1964. gada 16. aprīlī)
 • Eiropas konvencija par spīdzināšanas, antihumānas un personu pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanu (parakstīta 1987. gada 26. novembrī)
 • 1. protokols Eiropas konvencijai par spīdzināšanas, antihumānas un personu pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanu
 • 2. protokols Eiropas konvencijai par spīdzināšanas, antihumānas un personu pazemojošas izturēšanās vai soda novēršanu
 • Eiropas cietumu noteikumi (Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikums Rec(2006)2 dalībvalstīm par Eiropas cietumu noteikumiem) (pieņemti 2006. gada 11. janvārī)
 • Konvencija par cilvēktiesību un cilvēka cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (sastādīta 1997. gada 4. aprīlī)
 • Papildprotokols konvencijai cilvēktiesību un cieņas aizsardzībai bioloģijā un medicīnā, kas aizliedz cilvēku klonēšanu
 • Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību (sastādīta 1995. gada 1. februārī)
 • Latvijas Republikas likums "Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību", kas satur atrunu attiecībā uz tās piemērošanu Latvijā
 • Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu harta (parakstīta 1992. gada 5. novembrī)
 • Eiropas konvencija par pilsonību (parakstīta 1997. gada 7. novembrī)
 • Konvencija par vairāku pilsonību iespējas samazināšanu un par militārajiem pienākumiem vairāku pilsonību gadījumos (parakstīta 1963. gada 6. maijā)
 • Eiropas konvencija par bērnu tiesību ievērošanu (parakstīta 1996. gada 25. janvārī)
 • Eiropas Konvencija par bērnu adopciju (sastādīta 1967. gada 24. aprīlī)