Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 14.09.2016 | 16:30

Skolēnu "iesvētību" pasākumi jāuzrauga skolai

14.09.2016

Tuvojas vairākās izglītības iestādēs īstenotas tradīcijas – „iesvētības” jeb 10.klašu skolēnu un pirmkursnieku uzņemšanas laiks. Tādēļ tiesībsargs atgādina, ka skolas organizēts pasākums, kurā 10.klašu skolēniem vai pirmkursniekiem jāiztur dažādi vecāko klašu skolēnu izdomāti pārbaudījumi, nedrīkst būt saistīts ar vardarbību, personisko mantu bojāšanu un cita veida morāles un ētikas normām neatbilstošu rīcību.

Par brīvpusdienām skolēniem

07.09.2016

Saskaņā ar tiesībsarga rīcībā esošo informāciju Latvijas pašvaldību prakse brīvpusdienu nodrošināšanā ir dažāda - ir pašvaldības, kuras atbalsta konkrētas iedzīvotāju grupas, piemēram, daudzbērnu ģimenes, trūcīgas ģimenes u.tml., ir pašvaldības, kurās brīvpusdienas apmaksā visiem pašvaldības teritorijā deklarētajiem bērniem.

Nāc un noskaidro! 15.septembrī Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas Rēzeknes iedzīvotājiem

06.09.2016

Ceturtdien, 15. septembrī laikā no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81/5) ikvienam interesentam būs iespēja saņemt individuālas Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas par cilvēktiesību, labas pārvaldības un diskriminācijas jautājumiem. Iedzīvotājiem konsultācijas ir bez maksas un uz tām ir jāpiesakās iepriekš, zvanot uz Tiesībsarga biroja tālruni 67686768.

Tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2016”

14.09.2016

Jau otro gadu tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” organizē konkursu “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam” un aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pieteikt nevalstiskās organizācijas, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti. Nevalstiskās organizācijas var pieteikt ikvienā no septiņām nominācijām, līdz 7. oktobrim nosūtot elektronisku pieteikumu uz e-pasta adresi nvobalva@tiesibsargs.lv.

Tiesībsargs atzinīgi vērtē Veselības ministrijas apņemšanos pakāpeniski nākamo trīs gadu laikā atteikties no pagarinātā normālā darba laika

06.09.2016

Lai gan nevar atzīt, ka tiesībsarga rekomendācijas par vienlīdzība principa īstenošanu ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā pilnībā ir izpildītas, atzinīgi ir vērtējams tas, ka Veselības ministrija ir atzinusi tiesībsarga norādīto problēmu un ir uzsākusi tās risināšanu. Tiesībsargs piekrīt Veselības ministrijas norādītajam, ka, lai atteiktos no pagarinātā normālā darba laika ārstniecības personām, ir nepieciešams papildus finansējums, un aicina Saeimu atbalstīt papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu jaunajās politikas iniciatīvas “Ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana” īstenošanai.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam