Godājamais Latvijas iedzīvotāj!
Tiesības nav nekas abstrakts vai atrauts no indivīda ikdienas dzīves. Ikviens no mums vienlaikus saskaras ar tiesībām un arī pienākumiem. Vienas no tiesībām, kas garantētas ikvienam indivīdam, ir cilvēktiesības. Latvijā pastāv un darbojas neatkarīga cilvēktiesību aizsardzības institūcija - tiesībsargs, kur vērsties cilvēktiesību aizskāruma gadījumā.
Latvijas Republikas tiesībsargs
Juris Jansons
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 17.10.2016 | 16:25

Izdevumi sociālās aizsardzības pabalstiem mums ir viszemākie ES: Latvija grimst nabadzībā (papildināts)

17.10.2016

Gadu no gada, uzklausot iedzīvotājus klātienē un, vērtējot iedzīvotāju iesniegumu saturu, es nonāku pie skaudra secinājuma – Latvijas lielākā problēma ir nabadzība. Nabadzība, pie kuras lielākā daļa iedzīvotāju paši nemaz nav vainojami.

Cik smaga drīkst būt skolas soma? Un vai skolā jābūt skapītim?

12.10.2016

Tiesībsarga birojā saņemts vecāku jautājums par skolas somas smagumu un skapīšu problemātiku skol

Izstrādājot izmaiņas trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā, netika ņemtas vērā iedzīvotāju intereses

12.10.2016

Tiesībsargs uzsver, ka veiktie grozījumi Ministru kabineta noteikumos aizskar Satversmē garantētās personu tiesības uz veselību un tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Turklāt tiesību akta izstrādes laikā nav ievērots labas pārvaldības princips.

Nepilngadīgo ārzemnieku tiesību nodrošināšana

10.10.2016

Starpinstitucionālās sanāksmēs dalībnieki konstatēja, ka attiecībā uz nepilngadīgo ārzemnieku tiesību nodrošināšanu valstī ir sistēmiskas problēmas, kuras ir nepieciešams steidzami novērst.

Sejas aizsegšanas ierobežojuma likumprojektā nav vērtēti mazāk ierobežojuši līdzekļi

30.09.2016

Tiesībsarga ieskatā, ierobežojums noteiktām personu grupām nēsāt seju aizsedzošas galvassegas pats par sevi nevar sasniegt izvirzīto mērķi – nodrošināt vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopā dzīvošanu.

Mēs varam pateikt “Paldies!” tiem, kas nojauc robežas starp varu un nevaru, un vieno labestībai

29.09.2016

Vēl divas nedēļas, līdz 2016. gada 7. oktobrim ikviens Latvijas iedzīvotājs vai organizācija var pieteikt nevalstiskās organizācijas dalībai konkursā “Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam”.


Ziņu arhīvs


Iesniegt iesniegumu »
Šeit jūs varat iepazīties ar iesnieguma iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.
Uzdot jautājumu »
Šajā sadaļā jūs varat uzdot jautājumu vai iesūtīt iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ierakstiet meklējamo vārdu vai frāzi, lai atrastu vēlamo informāciju.
Seko Тiesībsargam