Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija

Pētījuma galvenie mērķi ir izpētīt Latvijas sabiedrībā dominējošos aizspriedumus un tolerances pakāpi pret dažādām etniskajām un reliģiskajām grupām, kā arī noskaidrot ksenofobisko attieksmju veidošanās mehānismus un faktorus, kas nosaka cilvēku toleranci Latvijā.

Autors: Baltijas Sociālo zinātņu institūts
ISBN: nav
Valoda: Latviešu
JAUNĀKĀS PUBLIKĀCIJAS
PARĀDĪT CITAS PUBLIKĀCIJAS