Etniskās proporcijas, nodarbinātība un diskriminācija Latvijā

Pētījumā galvenā uzmanība pievērsta tiešajai un netiešajai diskriminācijai Latvijā. Pētījuma pamatā ir statistikas dati, kas iegūti, aptaujājot Latviajs rajonu un pilsētu pašvaldības, ministrijas vairākus lielos valsts uzņēmumus, augstskolas, skolas, kā arī privātos uzņēmumus. 

Autors: Pabriks, Artis
ISBN: 9984–675–78–5
Valoda: Latviešu
JAUNĀKĀS PUBLIKĀCIJAS
PARĀDĪT CITAS PUBLIKĀCIJAS