FRA Handbook on European data protection law - 2018 edition

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras Rokasgrāmata par Eiropas datu aizsardzības regulējumu (2018.gada izdevums) sniedz pārskatu par Eiropas Savienības un Eiropas Padomes normatīvo regulējumu. Tajā skaidrota arī tiesu prakse, apkopojot galvenās atziņas gan no gan Eiropas Savienības tiesas, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas.

The handbook provides an overview of the EU’s and the CoE’s applicable legal frameworks. It also explains key case law, summarising major rulings of both the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. In addition, it presents hypothetical scenarios that serve as practical illustrations of the diverse issues encountered in this ever-evolving field.

Autors: ES Pamattiesību aģentūra un Eiropas Padome
ISBN: 978-92-9491-901-4
Valoda: Angļu
JAUNĀKĀS PUBLIKĀCIJAS
PARĀDĪT CITAS PUBLIKĀCIJAS