Eiropas diskriminācijas novēršanas tiesību rokasgrāmata

Rokasgrāmatā ietvertas norādes uz komentāriem par Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un tās piemērošanas instrukcijām.

Autors: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, Eiropas Padome
ISBN: ISBN 978-92-871-9977-5
Valoda: Angļu
JAUNĀKĀS PUBLIKĀCIJAS
PARĀDĪT CITAS PUBLIKĀCIJAS