2021-03-22

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Lēmums par pieaicināto personu lietā Nr. 2020-63-01, kurā Latvijas Republikas tiesībsargs atzīts par pieaicināto personu lietā Nr. 2020-63-01 “Par Civillikuma I pielikuma (1102.pantam) „Publisko ezeru un upju saraksts” 1.nodaļas 34.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS