2021-10-29

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs ir saņēmis lēmumu lietā Nr. 2021-33-0103 “Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 8. punkta, Izglītības likuma 1. panta 1.1 un 12.4 punkta, 14. panta 45. punkta, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.3. apakšpunkta, 32.7 punkta 2. apakšpunkta un 32.7 punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”.

2021-10-26

Tiesībsarga viedoklis

2021.gada rudenī ar mērķi novērst iespējamus pamattiesību aizskārumus praksē tiesībsargs aicināja Satiksmes ministriju skaidrot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" iekļauto normu, kas pašvaldībām valstspilsētās deva tiesības noteikt, ka pārvadājumi pašvaldības administratīvajā teritorijā var tikt veikti noteiktos laika posmos, ja pasažieriem ir sadarbspējīgs testēšanas, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tiesībsargs attiecībā uz šo noteikumu pauda nostāju, ka pamatprincips, pēc kura vadās Latvijā, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus ir, ka šie pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē, jo tam kā sabiedriski nozīmīgam pakalpojumam jābūt pieejamiem visiem. Satiksmes ministrijas skaidrojums pielikumā.

2021-07-21

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-10-03 "Par Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 35.3 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98.panta otrajam teikumam"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS