2020-03-06

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai par likuma “Par valsts pensijām” 16.panta pirmās daļas 2.punkta un otrās daļas, kā arī Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.punkta 2.2. un 2.3.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta otrajam teikumam un 109.pantam

2016-04-11

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2015-22-01 "Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību LR Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un 91. panta pirmajam teikumam" (par tiesneša tiesībām būt par savu vecāku ar invaliditāti asistentu)

2015-08-12

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli pieaicināto personu lietā Nr.2015-10-01 "Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību LR Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam" (par tiesneša tiesībām būt par savu bērnu ar invaliditāti asistentu)

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS