2016-04-11

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2015-22-01 "Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību LR Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un 91. panta pirmajam teikumam" (par tiesneša tiesībām būt par savu vecāku ar invaliditāti asistentu)

2015-08-12

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par tiesībsarga viedokli pieaicināto personu lietā Nr.2015-10-01 "Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešās daļas atbilstību LR Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 110. pantam" (par tiesneša tiesībām būt par savu bērnu ar invaliditāti asistentu)

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS