2021-12-07

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs ir saņēmis Satversmes tiesas tiesneša 2021.gada 7.oktobra lēmumu Satversmes tiesas lietā Nr.2021-38-01 “Par Kriminālprocesa likuma 529.panta pirmās daļas 3.1punkta un 550.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”, kurā tiesībsargs ir atzīts par pieaicināto personu lietā un aicināts izteikt viedokli par jautājumiem, kuriem, tiesībsarga ieskatā, būtu nozīme izskatāmajā lietā.

2020-10-23

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.1-5/188 "Par priekšlikumu izstrādāšanu attiecībā uz ierobežojumiem personai ieņemt tiesībsarga amatu saistībā ar agrāk izdarītu noziedzīgu nodarījumu"

2020-09-04

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-30-01 "Par Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma pārejas noteikumu 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92.panta trešajam teikumam"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS