2020-08-21

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-24-01 " Par pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 14.punkta “c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu nomas gadījumos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam"

2018-05-11

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-28-0306 "Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmajai daļai un 21. panta pirmajai daļai" (nekustamā īpašuma nodoklis un ārzemnieki)

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS