2022-03-14

Tiesībsarga viedoklis

2017-05-09

Atzinums (Bērnu tiesības)

Tiesībsarga birojā ir izskatīta pārbaudes lieta, kas tika ierosināta, pamatojoties uz Saldus novada iedzīvotāju iesniegumiem par ēdināšanas pakalpojumu maksu Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un sagatavots atzinums par ēdināšanas pakalpojumu maksu Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

2017-01-31

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-23-03 „Par Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.1. un 60. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS