2021-12-07

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs ir saņēmis Satversmes tiesas tiesneša 2021.gada 7.oktobra lēmumu Satversmes tiesas lietā Nr.2021-38-01 “Par Kriminālprocesa likuma 529.panta pirmās daļas 3.1punkta un 550.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”, kurā tiesībsargs ir atzīts par pieaicināto personu lietā un aicināts izteikt viedokli par jautājumiem, kuriem, tiesībsarga ieskatā, būtu nozīme izskatāmajā lietā.

2021-11-16

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs atzīts par pieaicināto personu lietā Nr.2021-32-0103 “Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13.panta pirmās daļas 10.punkta un Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4.pielikuma 10.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.panta pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam”.

2021-03-22

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Lēmums par pieaicināto personu lietā Nr. 2020-63-01, kurā Latvijas Republikas tiesībsargs atzīts par pieaicināto personu lietā Nr. 2020-63-01 “Par Civillikuma I pielikuma (1102.pantam) „Publisko ezeru un upju saraksts” 1.nodaļas 34.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”

2021-01-19

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-53-01 „Par Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 3.1punkta vārdu „vai citu darbības atbalstu elektroenerģijas ražošanai”

2020-11-25

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-35-01 "Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS