2021-11-16

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs atzīts par pieaicināto personu lietā Nr.2021-32-0103 “Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13.panta pirmās daļas 10.punkta un Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4.pielikuma 10.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.panta pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam”.

2020-10-23

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.1-5/188 "Par priekšlikumu izstrādāšanu attiecībā uz ierobežojumiem personai ieņemt tiesībsarga amatu saistībā ar agrāk izdarītu noziedzīgu nodarījumu"

2020-10-01

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga vēstule Valsts kontrolei Nr. 1-5/165 "Par institūciju maksas pakalpojumiem" Valsts kontroles atbilde tiesībsargam uz vēstuli Nr.1-5/165 "Par institūciju maksas pakalpojumiem"

2020-09-04

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-30-01 "Par Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma pārejas noteikumu 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92.panta trešajam teikumam"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS