2021-09-10

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli Satversmes tiesas lietā Nr.2021-22-01 "Par Civilprocesa likuma444.panta trešãs daļas otrã teikuma (redakcijā, kas bija spēkā no 2018.gada 1.marta līdz 2021.gada19.aprīlim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”

2021-07-21

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-10-03 "Par Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 35.3 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98.panta otrajam teikumam"

2020-10-26

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

2020-08-21

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-24-01 " Par pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 14.punkta “c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu nomas gadījumos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS