2011-03-01

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga atzinums par jautājumiem, kas skar ieslodzītās personas tiesības uz taisnīgas tiesas īstenošanu (materiālo līdzekļu trūkums būtiski ierobežo tiesības uz taisnīgu tiesu, jo ieslodzītais nevar sazināties ar advokātu un ieslodzītajam nav pieejami rakstāmpiederumi).

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS