2019-07-03

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.6-6/18 "Par Apvienotajā Karalistē apcietinājumā pavadītā laika ieskaitīšanu brīvības atņemšanas soda izciešanā un efektīvu tiesību aizsardzības nodrošinājumu"

2012-01-06

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga birojā, pamatojoties uz Latvijas pilsoniskās cilvēktiesību komisijas iesniegumu un Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Īle” 2011.gada 19.maija apmeklējuma laikā saņemto informāciju, 2011.gada 3.jūnijā tika ierosināta pārbaudes lieta Nr.2011-152-4F par iespējamiem G.M. cilvēktiesību pārkāpumiem.

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS