2012-01-06

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga birojā, pamatojoties uz Latvijas pilsoniskās cilvēktiesību komisijas iesniegumu un Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Īle” 2011.gada 19.maija apmeklējuma laikā saņemto informāciju, 2011.gada 3.jūnijā tika ierosināta pārbaudes lieta Nr.2011-152-4F par iespējamiem G.M. cilvēktiesību pārkāpumiem.

2011-03-01

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga atzinums par jautājumiem, kas skar ieslodzītās personas tiesības uz taisnīgas tiesas īstenošanu (materiālo līdzekļu trūkums būtiski ierobežo tiesības uz taisnīgu tiesu, jo ieslodzītais nevar sazināties ar advokātu un ieslodzītajam nav pieejami rakstāmpiederumi).

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS