2021-10-29

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs ir saņēmis lēmumu lietā Nr. 2021-33-0103 “Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 8. punkta, Izglītības likuma 1. panta 1.1 un 12.4 punkta, 14. panta 45. punkta, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.3. apakšpunkta, 32.7 punkta 2. apakšpunkta un 32.7 punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”.

2021-03-22

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Lēmums par pieaicināto personu lietā Nr. 2020-63-01, kurā Latvijas Republikas tiesībsargs atzīts par pieaicināto personu lietā Nr. 2020-63-01 “Par Civillikuma I pielikuma (1102.pantam) „Publisko ezeru un upju saraksts” 1.nodaļas 34.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS