Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bērnu ombudi mudina savas valdības aizliegt un novērst bērnu fizisku sodīšanu ģimenēs

Paziņojums, 21.08.2013.

Visas Ziemeļvalstis un Baltijas valstis ir ratificējušas ANO Konvenciju par bērna tiesībām, kas uzliek valdībām pienākumu nodrošināt bērniem drošu un no vardarbības brīvu dzīvi un īpašu aizsardzību.

Zviedrijas, Somijas/Ālandu salas, Norvēģijas, Dānijas, Islandes un Latvijas tiesību aktos ir aizliegta bērnu fiziska sodīšana jebkur, tostarp arī ģimenē.

Igaunijas valdība ir apņēmusies aizliegt miesassodus, bet tiesību aktu projekts vēl nav iesniegts parlamentā. Lietuvā tiesību aktu projekts ir diskusijas stadijā un parlaments vēl nav pieņēmis aizliegumu. Grenlandes parlaments nav veicis aktīvas diskusijas par miesassodu aizliegumu.

Bērnu fiziskās sodīšanas aizliegums tiesību aktos ir nepieciešams, bet nav pietiekams, lai pilnībā varētu pasargātu bērnus no visa veida vardarbības. Ir nepieciešams regulāri veikt sociālās kampaņas, izglītot, apmācīt un atbalstīt vecākus, lai novērstu un mazinātu miesassodu izmantošanu.

Daudzus bērnus vecāki joprojām soda gan psiholoģiski, gan fiziski, un tas notiek visās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

Bērnu ombudi uzsver, ka bērniem ir nepieciešama lielāka aizsardzība nekā pieaugušajiem – nevis mazāka. Bērniem un pieaugušajiem savstarpēji jāciena un augsti jānovērtē vienam otru. Pieaugušajiem vienmēr ir jāsniedz labas uzvedības piemērs, jārāda bērniem, kā risināt problēmas un domstarpības bez jebkāda veida vardarbības pielietošanas. Visbeidzot, jebkāda veida vardarbība kaitē bērnam un kavē viņa attīstību. Ziemeļvalstīs pēc miesassodu aizlieguma tika novērota pozitīva tendence – smagas vardarbības pret bērniem ģimenē samazināšanās.

Tādēļ Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bērnu ombudi mudina Lietuvas, Igaunijas un Grenlandes valdības mainīt tiesisko regulējumu, aizliedzot bērnu fizisku sodīšanu ģimenē. Bērnu ombudi aicina visas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valdības:
- nodrošināt un stiprināt vecāku konsultēšanu un apmācību par pozitīvām disciplinēšanas un audzināšanas metodēm. Tas ir īpaši nepieciešams visiem jaunajiem vecākiem – vēlams jau pirms bērna piedzimšanas;
-ieviest un stiprināt atbalsta pakalpojumus nogurušiem vecākiem un palīdzēt novērst stresu. Šos pakalpojumus it īpaši ir jāsniedz zīdaiņu vecākiem, vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, šķirtiem vecākiem un vecākiem, kuri ir imigranti;

-nodrošināt tūlītēju atbalstu un labākus pakalpojumus vecākiem ar garīga rakstura traucējumiem vai atkarības problēmām;

- nodrošināt informāciju visiem vecākiem, tajā skaitā imigrantiem, kas ieceļojuši Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, par tiesisko regulējumu attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu cilvēktiesībām;

-informēt bērnus ar viņu vecumam atbilstošām metodēm par viņu cilvēktiesībām un pieejamiem pakalpojumiem - īpaši skolas vai pirmsskolas/bērnudārza/dienas aprūpes izglītības procesa ietvaros;

-regulāri vākt datus par bērnu un pieaugušo attieksmi pret vardarbību pret bērniem un it īpaši disciplināro sodīšanu.

Jyväskylä 21.08.2013.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bērnu ombudi:

Aaja Chemnitz Larsen, Grenlande

Per Larsen, Dānija

Margrét María Sigurðardóttir, Īslande

Fredrik Malmberg, Zviedrija

Anne Lindboe, Norvēģija

Ulla Rindler - Wrede, Ālandu salas

Maria Kaisa Aula, Somija

Andres Aru, Igaunijas Tieslietu kanclera/Bērnu Ombuda vārdā

Audrone Bedorf, Lietuvas Ombuda vārdā

Laila Grāvere, Latvijas tiesībsarga vārdā

 

Saite uz paziņojumu Somijas Bērnu ombuda mājaslapā http://www.lapsiasia.fi