Tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās 2021

Atbildes uz komandu uzdotajiem precizējošajiem jautājumiem:

 

1. Pie sestā punkta ir norādīts, ka Administratīvā tiesa noraidīja pieteikumu, bet pēc tam J.Purviņš pārsūdzēja spriedumu. Jautājums- Administratīvā rajona tiesa izskatīja šo lietu vai atteicās ierosināt tiesvedību? 

Atbilde: Administratīvā rajona tiesa spriedumā noraidīja pieteicēja pieteikumu.

 

2. Vai šo automašīnu kolonnas izbraucienu var traktēt kā gājienu (pulcēšanos), kas nebija saskaņota? Vai ir jāpiesaka automašīnu brauciens kolonnā? Vai, apturot automašīnu kolonnu, policijas darbinieki var sodīt tikai pirmo braucēju vai visus?

Atbilde: Šie jautājumi attiecas uz kāzusa faktisko un tiesisko apstākļu novērtējumu. Uz šiem jautājumiem studentiem ir jārod atbildes, iepazīstoties ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pieejamo tiesu praksi.

 

3. Vai tas, ka pēc plānotā brauciena pie SAC dežūrēja kārtības sargi, norāda uz to, ka pašvaldība bija informēta par pasākuma (brauciena) norisi?

Atbilde: Parasti pie SAC kārtības sargi nedežūrē. Līdz ar to ir prezumējams, ka informācija par bruaciena organizatoru plāniem bija nonākusi policijas rīcībā.

 

4. Pa kādu ceļa segumu un posmu (šoseja, zemes ceļš, apdzīvota teritorija, utt) brauca pieteicējs, kad Valsts policija apturēja Pieteicēja vadīto autobusu, un kāds bija noteiktais ātruma ierobežojums šajā ceļa posmā?

Atbilde: Autobuss brauca pa apdzīvotu teritoriju, ātruma ierobežojums bija noteikts – 50km/h.

 

5. Kurā datumā Pieteicējs iesniedza pieteikumu Valmieras pilsētas domē par tautas sapulces rīkošanu un kurā datumā tika plānota tautas sapulce?

Atbilde: Kāzusā norādīts, ka attiecībā uz iesniegto pieteikumu piemērojamas tiesību normas uz 2020.gada 17.decembri. Vienlaikus jānorāda, ka kāzusā nav precizēts plānotais tautas sapulces norises laiks un tiek prezumēts, ka pasākums pieteikts, ievērojot likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 13.panta prasības par pieteikuma iesniegšanas termiņu.

 

 

6. Vai ir jātaisa divi atsevišķi prasības pieņemamības kritēriju vērtējumi, ņemot vērā, ka ir bijušas divi atsevišķi tiesu procesi? Vai to var apvienot?

Atbilde: Izspēlēs nolikumā nav norādītas konkrētas vadlīnijas, kā dalībniekiem strukturēt argumentus, tādēļ varat izvēlēties formu, kura Jūsu ieskatā  pēc iespējas skaidrāk un pārskatāmāk atspoguļo Jūsu argumentu būtību.

 

Tiesas procesa izspēle cilvēktiesībās 2021

Jau sesto gadu tiesībsargs organizē tiesas procesa izspēli cilvēktiesībās un aicina Latvijas tiesību zinātņu studentus izveidot un pieteikt izspēlei savas komandas (divu vai trīs dalībnieku sastāvā). Dalībnieki var būt studējošie gan no augstskolām, gan no izglītības iestādēm, kas īsteno 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Izspēles mērķis ir sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, kā arī veicināt topošo profesionāļu interesi par šo tiesību jomu, aicinot jauniešus cilvēktiesības izvēlēties par savu profesionālo specializāciju.

 

 

 

 

Interesentiem vērts atzīmēt būtiskākos datumus:

 

23. februāris -  kāzusa un komandas pieteikšanas izsludināšana
līdz 15. martam - komandu pieteikšanās
līdz 12. aprīlim - rakstisko darbu iesniegšana
24. aprīlī - mutvārdu izspēle un FINĀLS

 

 

Šogad tiesu procesa izspēle norisināsies tiešsaistē, izmantojot Zoom digitālo platformu. 

Informācija par izspēli tiks atjaunota Tiesībsarga biroja mājaslapā www.tiesibsargs.lv un Facebook kontā "Tiesībsarga tiesu izspēle". Jautājumus iespējams sūtīt uz izspele@tiesibsargs.lv