NVO Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017