Konferences „Vai viegli dzīvot sabiedrībā? Invaliditāte.” video