2017. gada NVO Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam, uzvarētāju iepazīšanās video