Bērnu tiesību aizsardzības likuma jauniešiem draudzīgā valodā atklāšanas pasākums