Tiesībsargs saņem ASV pateicību par ieguldīto darbu cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā