TB 2014/02 Iepirkums „Iespieddarbu pakalpojumi Tiesībsarga biroja vajadzībām” (TB 2014/02)

Tiek izsludināts iepirkums „Iespieddarbu pakalpojumi Tiesībsarga biroja vajadzībām”, identifikācijas numurs: TB 2014/02.

Iepirkuma priekšmets - Iespieddarbu pakalpojumi Tiesībsarga biroja vajadzībām Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 79823000-9 (Iespiešana un piegāde).

 

Vēršam uzmanību, ka 02.09.2014. ir precizēts iepirkuma nolikums - 2. un 3.pielikums (izmaiņas iekrāsotas ar dzeltenu krāsu).