TB 2014/01 Iepirkums LR Tiesībsarga biroja darbinieku veselības apdrošināšana (TB 2014/01)

Tiek izsludināts iepirkums "LR Tiesībsarga biroja darbinieku  veselības apdrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. TB 2014/01.

Iepirkuma priekšmets – pakalpojuma sniegšana LR Tiesībsarga biroja darbinieku veselības apdrošināšana uz 1 gadu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), paredzot tiesības iepirkuma līgumu pagarināt uz vēl vienu gadu uz līdzvērtīgiem noteikumiem, CPV klasifikatora kods – 66512200-4.