TB 2015/02,Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi

Tiek izsludināts iepirkums "Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi", iepirkuma identifikācijas Nr. TB 2015/02.

Iepirkuma priekšmets – rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšana uz vienu gadu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), paredzot tiesības iepirkuma līgumu pagarināt uz vēl vienu gadu uz līdzvērtīgiem noteikumiem, CPV klasifikatora kods – 79530000-8 (rakstiskās tulkošanas pakalpojumi) un 79540000-1 (mutiskās tulkošanas pakalpojumi).