Iepirkums „Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām 2014. un 2015. gadā”

Tiek izsludināts iepirkums telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām 2014. un 2015. gadā.

Iepirkuma priekšmets - Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 90910000-9 (Uzkopšanas pakalpojumi).