TSB 2016/01, Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām 2016., 2017. un 2018. gadā, 2016

Tiek izsludināts iepirkums "Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām 2016., 2017. un 2018. gadā", iepirkuma identifikācijas Nr. TSB 2016/01.

Iepirkuma priekšmets – Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 90919200-4 (Biroju uzkopšanas pakalpojumi).

 

Uzmanību pretendenti!

Iepirkuma instrukcijā pretendentiem šāds precizējums (03.02.2016.):  izslēgt no instrukcijas pretendentiem 7.6.punktu.