TB 2015/01, Tiesībsarga biroja darbinieku veselības apdrošināšana

Tiek izsludināts iepirkums "Tiesībsarga biroja darbinieku  veselības apdrošināšana", iepirkuma identifikācijas Nr. TB 2015/01.

Iepirkuma priekšmets – pakalpojuma sniegšana Tiesībsarga biroja darbinieku veselības apdrošināšana uz vienu gadu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), paredzot tiesības iepirkuma līgumu pagarināt uz vēl vienu gadu uz līdzvērtīgiem noteikumiem, CPV klasifikatora kods – 66512200-4.