Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām 2014.un 2015.gadā

Tiek izsludināts iepirkums komandējumu pakalpojumu nodrošināšanai Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām 2014.un 2015.gadā.
 
Iepirkuma priekšmets: Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja darbinieku komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 79997000-9 (Komandējumu pakalpojumi). 
 
28.12.2013.papildināts ar 4.pielikumu excel formātā.
 
02.01.2014. precizēts 4. pielikuma 1. uzdevuma 1.1. punkts.