Par ēkas un teritorijas apsardzes ar fizisku klātbūtni pakalpojumu 2014.g.

Tiek izsludināts iepirkums ēkas un teritorijas apsardzes fizisku klātbūtni pakapojumu 2014. gadam Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets: Tiesībsarga biroja ēkas un teritorijas Rīgā, Baznīcas iela 25 apsardzes ar fizisku klātbūtni pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), (CPV klasifikatora kods – 79710000-4).