TB 2014/03, Ēkas un teritorijas fiziskās apsardzes pakalpojumi

Tiek izsludināts iepirkums ēkas un teritorijas fiziskās apsardzes pakalpojumam Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets: Tiesībsarga biroja ēkas un teritorijas fiziskās apsardzes pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), (CPV klasifikatora kods – 79710000-4).