TB 2016/04, Vieglā automobiļa pilna servisa noma

Tiek izsludināts iepirkums par vieglā automobiļa pilna servisa nomu, iepirkuma identifikācijas Nr. TB 2016/04.

Iepirkuma priekšmets - viena jauna automobiļa pilna servisa noma Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja vajadzībām. Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram: 34110000-1 (Vieglie automobiļi).