Viegli lasīt

Kas ir Tiesībsargs?

Latvijas Republikas Tiesībsargu ievēl Saeima.

Tiesībsargs strādā, lai aizsargātu katra Latvijas iedzīvotāja tiesības.

Tiesībsargs sekmē valsts tiesisku rīcību.

Tas nozīmē – seko, lai valsts un pašvaldību institūcijas vienmēr ievērotu likumus.

Valsts un pašvaldību institūcijas ir, piemēram, ministrijas, valsts aģentūras, nodibinājumi.

Tiesībsargs pakļaujas vienīgi likumam.

Neviens nedrīkst ietekmēt Tiesībsarga darbību.

To nedrīkst darīt arī valsts vai pašvaldības institūcijas.

Ko dara tiesībsargs?

Sabiedrība tiesībsargam ir uzdevusi aizsargāt cilvēktiesības, novērst diskrimināciju un sekmēt valsts varas tiesisku, lietderīgu un labas pārvaldības principam atbilstošu īstenošanu.

Tiesībsarga likums tiesībsargam nosaka šādas funkcijas:

 • veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību;
 • sekmēt vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu un diskriminācijas novēršanu;
 • izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē;
 • atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu;
 • sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, šo tiesību aizsardzības mehānismiem un tiesībsarga darbu.
Kādos gadījumos tiesībsargs var palīdzēt?

Tiesībsargs, izskatot privātpersonu iesniegumus, likumā paredzētos gadījumos ierosina pārbaudes lietu, ja:

 • valsts vai pašvaldības institūcijas vai to amatpersonas, iespējams, ir pārkāpušas Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktās cilvēktiesības;
 • pret personu, iespējams, ir pieļauta diskriminācija vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpums;
 • valsts un pašvaldību iestādes vai to amatpersonas pret personu, iespējams, ir pieļāvušas labas pārvaldības principa pārkāpumu.
Kas var kļūt par Tiesībsargu?
 • par Tiesībsargu var kļūt tikai Latvijas pilsonis;
 • viņš nedrīkst būt jaunāks par 30 gadiem, viņš nedrīkst būt iepriekš sodīts;
 • cilvēkam, kurš vēlas kļūt par Tiesībsargu, jābūt augstākajai izglītībai;
 • jābūt zināšanām un darba pieredzei tiesību aizsardzībā;
 • tiesībsargu uz pieciem gadiem ievēl Saeima.

2011.gada 3.martā Latvijas Republikas Saeima ievēlēja Juri Jansonu par Latvijas Republikas tiesībsargu.

2011.gada 17.martā Juris Jansons nodeva zvērestu Saeimai, uzsākot pildīt tiesībsarga pienākumus.

2016. gada 3. martā Saeima tiesībsarga amatā atkārtoti apstiprināja Juri Jansonu.

2021. gada 11. martā Saeima tiesībsarga amatā atkārtoti apstiprināja Juri Jansonu.

Esošā tiesībsarga pilnvaru termiņš ir no 2021. gada 18. marta līdz 2026. gada 18. martam.