Latvijā

Valsts institūcijas

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja- www.president.lv

Latvijas Republikas Saeima - www.saeima.lv

Latvijas Republikas Ministru kabinets – www.mk.gov.lv

Ministru Kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās - www.mkparstavis.am.gov.lv

Latvijas Republikas Satversmes tiesa - www.satv.tiesa.gov.lv

Satversmes aizsardzības birojs - www.sab.gov.lv

Valsts kontrole - www.lrvk.gov.lv

Latvijas Republikas Augstākā tiesa - www.at.gov.lv

Latvijas Republikas Prokuratūra - www.lrp.gov.lv

LR Aizsardzības ministrija - www.mod.gov.lv

LR Ārlietu ministrija – www.mfa.gov.lv

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija - www.ugf.gov.lv

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija - www.bti.gov.lv

LR Ekonomikas ministrija - www.em.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - www.ptac.gov.lv

LR Finanšu ministrija - www.fm.gov.lv

LR Iekšlietu ministrija – www.iem.gov.lv

Iekšējās drošības birojs - www.idb.gov.lv

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - www.pmlp.gov.lv

Valsts policija - www.vp.gov.lv

Valsts robežsardze - www.rs.gov.lv

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - www.vugd.gov.lv

LR Izglītības un zinātnes ministrija - www.izm.gov.lv

LR Kultūras ministrija - www.km.gov.lv

LR Labklājības ministrija - www.lm.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūra - www.nva.lv

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija - www.vdeavk.gov.lv

Valsts darba inspekcija - www.vdi.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - www.vsaa.lv

LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija - www.raplm.gov.lv

LR Satiksmes ministrija - www.sam.gov.lv

LR Tieslietu ministrija - www.tm.gov.lv

Datu valsts inspekcija – www.dvi.gov.lv

Ieslodzījumu vietu pārvalde - www.ievp.gov.lv

Juridiskās palīdzības administrācija - www.jpa.gov.lv

Tiesu administrācija - www.ta.gov.lv

Valsts probācijas dienests - www.probacija.lv

LR Veselības ministrija - www.vm.gov.lv

Veselības inspekcija - www.vi.gov.lv

LR Zemkopības ministrija - www.zm.gov.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra - www.vraa.gov.lv

Latvijas Pašvaldību savienība - www.lps.lv

Rīgas dome - www.riga.lv

Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centrs - www.bernutiesibas.lv

Nevalstiskās organizācijas

Latvijas Cilvēktiesību institūts - www.humanrights.lv

Latvijas Cilvēktiesību centrs - www.humanrights.org.lv

Sabiedrības integrācijas fonds - www.sif.gov.lv

Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" - www.apeirons.lv

Asociācija ielas bērniem – www.ielasberni.lv

Latvijas cilveku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija Sustento - www.sustento.lv

Latvijas jaunatnes padome - www.ljp.lv

Latvijas Nedzirdīgo savienība - www.lns.lv

Latvijas Neredzīgo biedrība - www.lnbiedriba.lv

Latvijas Pilsoniskā alianse - www.nvo.lv

Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība "Mozaīka" - www.mozaika.lv

"Papardes zieds" - www.papardeszieds.lv

Resursu centrs sievietēm "Marta" - www.marta.lv

Sabiedrība par atklātību "Delna" - www.delna.lv

Sorosa fonds – Latvija - www.sfl.lv

Resursu centru cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”- www.zelda.org.lv

Baltic Human Rights Society www.baltichumanrights.org

Informatīvie resursi

Sabiedriskais politikas portāls – www.politika.lv

Latvijas tiesu portāls - www.tiesas.lv

Latvijas tiesību akti internetā ("Latvijas Vēstnesis") - www.likumi.lv

Juridiskās informācijas resursi - www.juridica.lv

Cilvēktiesību Gids www.cilvektiesibugids.lv

Starptautisko organizāciju pārstāvniecības Latvijā

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija - www.unesco.lv

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā - www.ec.europa.eu/latvija

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs - www.europarl.lv

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā - www.norden.lv