Atalgojums

Nolikums par Tiesībsarga biroja darbinieku darba samaksu pievienots pielikumā.