Tiesībsarga stratēģija

Godātais lasītāj!

Šis stratēģiskais dokuments ir sagatavots, lai noderīgā un viegli saprotamā veidā sniegtu priekšstatu par Tiesībsarga institūcijas uzdevumiem, mērķiem un darbības pamatprincipiem, un mums palīdzētu pildīt Tiesībsarga pienākumus attiecībā uz sabiedrību.

Stratēģijas termiņu ar nolūku izvēlējos trīs gadus nevis pilnu sava mandāta laiku, kas dos mums iespēju jau vidējā termiņā novērtēt paveikto un pielāgot stratēģisko redzējumu aktuālajai situācijai valstī.

Man un manai komandai mūsu mērķi ir skaidri. Ir jāpanāk, lai mūsu sabiedrība kļūst arvien zinošāka par cilvēktiesībām un to aizsardzības mehānismiem. Lai aizvien mazāk būtu iemeslu iedzīvotājiem sūdzēties par mūsu valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kuri savā darbā nav ievērojuši labas pārvaldības principus. Ne mazāk svarīgi ir panākt, ka Tiesībsarga institūcija pilnvērtīgi izmanto savus resursus un ar savu darbu ir panākusi sabiedrības, valsts un pašvaldību institūciju, nevalstiskā sektora, kā arī starptautisku atzinību.

Lai arī nosaukto mērķu skaits nav liels, toties tie ir ļoti apjomīgi darba ziņā, kas prasa gan Tiesībsarga institūcijas, gan citu valsts un pašvaldību institūciju, gan nevalstisko organizāciju, gan arī masu mediju ieguldījumu. Tiesībsargam ir jāspēj šos spēkus apvienot kopējam sabiedrības labumam.

Ar cieņu,

Tiesībsargs Juris Jansons