Īrija

Informācijai, kas atrodama šajā interneta lapā, ir informatīvs raksturs, tā nerada atbildību tās autoram.

Īrijā bērns ir jebkura persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

Vecākiem ir jāuztur apgādājamais/bērns. Apgādājamais/bērns ir bērns, kas:

  •        nav sasniedzis 18 gadu vecumu;
  •        ir sasniedzis 18 gadu vecumu, bet vēl nav 23 gadus vecs un joprojām iegūst klātienes izglītību.

Ja tiesa nolemj, ka apgādājamā/bērna vecāks nav pienācīgi uzturējis bērnu  atbilstošos sadzīves apstākļos, tā var izdot rīkojumu, ka vecākam ir periodiski jāsedz bērna uzturēšanas izdevumi . Tiesa var arī izdot rīkojumu, ka minētie izdevumi vecākam jāveic vienā maksājumā.

Mājoklis

Sadzīves apstākļi nedrīkst kaitēt bērna veselībai un attīstībai.

Veselība

Attīstības pārbaudi katram bērnam piedāvā teritorijas medicīnas darbinieks apmēram 9 mēnešu vecumā, piesakoties vietējā veselības aprūpes centrā. Jebkura turpmāka ārstēšana ir bez maksas kā sabiedrības pacientam.

Tāpat ir arī skolas veselības aprūpes pakalpojumi. Veselības aprūpes izpildorgāns (informācija angļu valodā) sniedz veselības pārbaudes programmu skolā un vakcinācijas programmu bērniem, kas apmeklē publiskās pamatskolas. Privātās pamatskolas var pieprasīt pakalpojumu, un Veselības aprūpes izpilidorgāns pēc saviem ieskatiem sniegs pakalpojumus šīm skolām. Veselības pārbaudes skolās veic sabiedrības veselības medmāsas un teritorijas medicīnas darbinieki. Šīs pārbaudes veic skolas telpās, un skolas direktoram tiek savlaicīgi paziņots pārbaužu datums, lai to varētu paziņot vecākiem, un vecāki varētu būt klāt, ja viņi vēlas. Pārbaudēs atklātās veselības problēmas ārstē bez maksas.

Bērniem un jauniešiem ir tiesības uz konkrētiem imunizācijas pakalpojumiem bez maksas. Tos sniedz vispārējās prakses ārstu kabinetos, slimnīcās, veselības aprūpes klīnikās vai skolā.

Imunizāciju veic ar vakcīnu palīdzību. Saskaņā ar Imunizācijas programmu (informācija angļu valodā) bērnībā visas vakcīnas tiek piedāvātas visiem bērniem bez maksas. Vecākiem ir jāpiekrīt bērnu un jauniešu vakcinēšanai līdz 16 gadu vecumam. Vakcinācija nav obligāta, bet to stingri iesaka valsts Veselības aprūpes departaments (informācija angļu valodā). Ja jums ir kādas šaubas, pārrunājiet tās ar savu ģimenes ārstu pirms pieņemt lēmumu par bērna imunizāciju.

Īrija ir kļuvusi par valsti, kas nesen pievienojās miesassoda aizliegumam (2015. gada 11. novembrī). Bērna pēršana un miesassodi ir aizliegti ar likumu. Neviens nedrīkst smēķēt, kamēr bērns atrodas automašīnā. 

Uzraudzība

Vecākus var saukt pie atbildības, ja viņi atstājuši bērnu bez uzraudzības un bērnam var rasties nevajadzīgas ciešanas vai kaitējums veselībai. Tiek uzskatīts, ka bērni līdz 12 gadu vecumam nedrīkst tikt atstāti vieni paši, savukārt bērni līdz 16 gadu vecumam nedrīkst tikt atstāti vieni paši nakts stundās.

Mājas var atstāt no 16 gadu vecuma ar vecāku atļauju. 18 gadu vecumā atļauja nav nepieciešama.

Izglītība

Īrijas izglītības sistēma sastāv no pamatizglītības, otrā līmeņa, trešā līmeņa un tālākās izglītības. Bērni var apmeklēt pamatskolu no 4 gadu vecuma. Lai apmeklētu otrā līmeņa mācības, viņiem ir jābūt sasniegušiem 12 gadu vecumu uz pirmā skolas gada 1. janvāri.

Ir arī agrīnās bērnības aprūpes un izglītības shēma (informācija angļu valodā) pirmsskolas vecuma bērniem. Pēc attiecīgās shēmas, bērniem ir jābūt vismaz 3 gadus un 2 mēnešus veciem tā gada 1. septembrī, kad viņi sāks apmeklēt nodarbības.

Skolas apmeklēšana (vai izglītības saņemšana) ir obligāta no 6 gadu vecuma līdz 16 gadu vecumam. Bērnudārzs vai pirmsskolas izglītība nav obligāta. Ja vecāki nepilda savus pienākumus attiecībā uz skolas apmeklēšanu viņus var saukt pie atbildības.

Agrīnajā bērnībā izglītība nav obligāta. Pirmsskolas izglītību parasti sniedz privāti finansētas bērnu aprūpes iestādes vai pakalpojumu sniedzēji. Agrīnās bērnu aprūpes un izglītības shēma (informācija angļu valodā) paredz pirmsskolas vecuma bērniem vienu gadu ilgu aprūpi un izglītību bez maksas. 

Vecākiem un aizbildņiem ir tiesiska atbildība pārliecināties, ka viņu bērns apmeklē skolu vai citādā veidā saņem izglītību. Ja Īrijas Bērnu un ģimenes lietu aģentūra uzskata, ka vecāki nepilda savus pienākumus, vecākiem tiek nosūtīts brīdinājums par skolas apmeklēšanu, un ja vecāki to nepilda, tad viņus var saukt pie atbildības.

 

Ja tiek pārkāptas Jūsu vecāka tiesības vai Jūsu bērna tiesības: ir jāvēršas Īrijas Bērnu un ģimenes lietu aģentūras (informācija angļu valodā) vietējā nodaļā un/vai policijā. Tāpat Citizens Information (informācija angļu valodā) birojā ir iespējams pieprasīt un saņemt bezmaksas juridisko palīdzību (legal aid).


Vēršam uzmanību, ka paplašinātu un ļoti noderīgu informāciju ir sagatavojusi arī Tieslietu ministrija. 


Noderīga kontaktinformācija:

Latvijas vēstniecība Īrijā - t.: +353 (0) 1 478 0161; e.: embassy.ireland@mfa.gov.lv

Īrijas bērnu ombuds - t.: 01 865 6800; e.: oco@oco.ie

Īrijas Bērnu un ģimenes lietu aģentūra (TUSLA) - t.: 01 7718500; e.: info@tusla.ie

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments - t.: +371 67 015 905 (zvaniem no ārvalstīm); e.: mfa.cdep@mfa.gov.lv

 

Informācija par bezmaksas juridisko palīdzību Īrijā pieejama šeit (informācija angļu valodā).

 

Informatīvie materiāli (inforgrafikas) pievienoti pielikumā.