Lielbritānija

Informācijai, kas atrodama šajā interneta lapā, ir informatīvs raksturs, tā nerada atbildību tās autoram.


Apvienotās Karalistes tiesību aktos ’bērns’ ir persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem. Pirms pārcelšanās uz Apvienoto Karalisti, vai uzreiz pēc pārcelšanās vecākiem jāreģistrē bērni skolā, un pēc pārcelšanās jāpiereģistrē sevi un bērnus pie vispārējās prakses ārsta (ārsts, kuram pirmajam zvana vispārēju veselības sūdzību gadījumā. Piemēram, lai ārstētos slimnīcā, vispirms jāsaņem nosūtījums uz slimnīcu no vispārējās prakses ārsta. Šie ārsti var arī izrakstīt zāles nelielu veselības problēmu gadījumā).

Mājoklis

Dzīves apstākļi nedrīkst kaitēt bērna veselībai un attīstībai.

Veselība

Apvienotajā Karalistē ir pretlikumīga vardarbība pret bērnu., Ja bērnam rodas zilumi, uztūkums, dažāda veida brūces - griezumi, nobrāzumi vai skrāpējumi. Šāda rīcība tiek sodīta ar cietumsodu līdz 5 gadiem. Pretlikumīgi ir arī smēķēt automobilī, kurā ir bērns. 

Apvienotajā Karalistē bērnu var reģistrēt operācijai pie vispārējās prakses ārsta, kā arī pēc nepieciešamības saņemt veselības pārbaudes. Šie pakalpojumi ir pieejami bez maksas. Bērnu vakcinācija nav obligāta. Zobārsta apmeklējums un pakalpojumi bērniem pie Nacionālā veselības dienesta zobārstiem ir bez maksas.

Nacionālais veselības dienests ir Apvienotās Karalistes veselības dienests, kas ir bez maksas Eiropas Savienības pilsoņiem, kuriem ir noformēta EVAK karte karti. Saņemot pakalpojumus Nacionālajā veselības dienestā, vienīgās izmaksas par ir par recepšu medikamentiem ar noteiktu cenu zem £10 (kas ir bez maksas dažām cilvēku grupām, ieskaitot bērnus).

Ārsta konsultācijas var saņemt ātrāk, izmantojot interneta pakalpojumu NHS Direct (https://www.nhs.uk/symptom-checker/) (informācija angļu valodā). 

Ja nepieciešama steidzama ārkārtas medicīniskā palīdzība, zvaniet uz 999, bet steidzamās, dzīvību neapdraudošās situācijās varat zvanīt uz tālruni 111.

Uzraudzība

Vecākus var saukt pie atbildības, ja viņi atstājuši bērnu bez uzraudzības un bērnam tādēļ var tikt nodarīts psihisks vai fizisks kaitējums. Tiek uzskatīts, ka bērni līdz 12 gadu vecumam nedrīkst tikt atstāti vieni, savukārt bērni līdz 16 gadu vecumam nedrīkst tikt atstāti vieni nakts stundās.

Izglītība

Skola ir obligāta katram bērnam Apvienotajā Karalistē līdz 16 gadu vecumam. Izglītība ir bez maksas visiem, kam ir tiesības uzturēties Apvienotajā Karalistē.

Obligātais skolas apmeklēšanas vecums ir no 5 gadiem. Bērni parasti uzsāk skolu septembrī pēc savas ceturtās dzimšanas dienas, bet vecāki var lūgt vietējai izglītības iestādei iespēju bērnam sākt mācības agrāk vai vēlāk atkarībā no bērna vajadzībām. Lai bērns varētu uzsākt mācības akadēmiskā gada sākumā septembrī, pamatskolā jāpiesakās līdz 15. janvārim, bet vidusskolā līdz iepriekšējā gada 31. oktobrim. Bērni tiek pārcelti no pamatskolas uz vidusskolu gadā, kad sasniedz 12 gadu vecumu.

Bērnudārzs vai pirmsskolas izglītība nav obligāta.

 

Ja sociālais dienests uzsācis pārbaudes par Jūsu bērna aprūpi vai arī ja pašvaldība ir izņēmusi vai vēlas izņemt bērnu no vecāku aprūpes, meklējiet juridisko palīdzību pēc iespējas ātrāk, kā arī informējiet par to Latvijas vēstniecību Apvienotajā Karalistē. Noskaidrojiet iespēju saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, lai nebūtu jāmaksā par advokāta pakalpojumiem.  Vēstniecība nesniedz juridiskas konsultācijas.

 

Vēršam uzmanību, ka paplašinātu un ļoti noderīgu informāciju ir sagatavojusi arī Tieslietu ministrija


Noderīga kontaktinformācija:

Latvijas vēstniecība Lielbritānijā - e.: embassy.uk@mfa.gov.lv

Bērnu komisāre Lielbritānijā - t.: 020 7783 8330

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments - t.: +371 67 015 905 (zvaniem no ārvalstīm); e.: mfa.cdep@mfa.gov.lv


Informācija par bezmaksas juridisko palīdzību Lielbritānijā atrodama šeit (informācija angļu valodā).

Informatīvie materiāli (inforgrafikas) pievienoti pielikumā.